CONTACT

CONTACT PERSON

Stanislava Suta – executive manager
+ 49 175 912 0985
+ 421 944 224 644

stanislava.suta@bsbau.sk

Branislav Sidor – executive manager
+ 421 915 090 200
branislav.sidor@bsbau.sk

BILLING INFORMATION

Obchodny nazov spolocnosti – BSBAU s.r.o.

SÍdlo: CSA 1190/43, 02404, Kysucké Nové Mesto, Slovensko

IČO: 52 173 356

DIČ: 212 091 5995

Telefax: + 49 07544 6232

info@bsbau.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

HAVE A QUESTION  ?

It’s our pleasure to assist you in any matter, leave us a message and we will contact you soon.