O NÁS

Spoločnosť BSBAU s.r.o. je pružne sa rozvíjajúca firma, ktorá sa snaží reagovať na požiadavky svojich zákazníkov, a tak rozvíja a zdokonaľuje svoju činnosť. Našou hlavnou snahou je orientácia na želania zákazníka a následná snaha nájsť riešenia pre akékoľvek výzvy a vytvoriť produkt na základe individuálnych požiadaviek zákazníka, a tým zabezpečenie jeho maximálnej spokojnosti.

Nevlastníme technické vybavenie ale disponujeme kvalitnými zamestnancami, ktorých odbornosť a kvalifikácia sú zárukou dobre odvedenej profesionálnej práce, ktorú potvrdzujeme i vlastníctvom odborných certifikátov.

V súčasnosti zamestnávame množstvo kvalifikovaných a odborne spôsobilých pracovníkov. Ďalšie kapacity zabezpečujeme zmluvne podľa potreby klienta.

V rámci nášho doterajšieho pôsobenia na slovenskom i zahraničnom trhu sme získali množstvo dobrých, ale najmä spokojných zákazníkov, ktorí sú zároveň našou najlepšou vizitkou, preto je v našej spoločnosťi prioritou neustály pokrok a zlepšovanie sa.

Portfólio